位置:首页 > 科研成果 > 论文  
科研成果
概况介绍
获奖
论文
专著
专利
 
论文题目: 第一作者: 联系作者:
刊物名称: 发表年度:
 
论文题目 作者 刊物名称
Qing Wang, Qingmei Su, Jinqiang Nian, Jian Zhang, Meng Guo, Guojun Dong, Jiang Hu, Rongsheng Wang, Changshuo Wei, Guanwen Li, Wan Wang, Hui-Shan Guo, Shaoyang Lin, Wenfeng Qian, Xianzhi Xie, Qian Qian, Fan Chen, Jianru Zuo Molecular Plant 2021-04-30
Ya-nan Deng, Hamdy Kashtoh, Quan Wang, Guang-xiao Zhen, Qi-yu Li, Ling-hui Tang,Hai-long Gao, Chun-rui Zhang, Li Qin, Min Su, Fei Li, Xia-he Huang, Ying-chun Wang, Qi Xie,Oliver B. Clarke, Wayne A. Hendrickson, and Yu-hang Chen PNAS 2021-04-30
Zhiguang Zhao, Rong Fan, Weina Xu, Yahui Kou, Yangyang Wang, Xuehua Ma, Zhuo Du Molecular Systems Biology 2021-04-27
Long Lu, Wei Wei, Qingtian Li, Xiaohua Bian, Xiang Lu, Yang Hu, Tong Cheng, Zhouya Wang, Meng Jin, Jianjun Tao, Cuicui Yin, Sijie He, Weiqun Man, Wei Li, Yongcai Lai, Wanke Zhang, Shouyi Chen, Jinsong Zhang New Phytologist 2021-04-27
Yuhong Zhang, Mingrui Xu, Xiang Shi, Xue-Lian Sun, Wenhui Mu, Haoda Wu, Jingjing Wang, Si Li, Pengfei Su, Ling Gong, Miao He, Mingze Yao and Qingfeng Wu Cell Stem Cell 2021-04-25
Wenhui Mu, Si Li, Jingkai Xu, Xize Guo, Haoda Wu, Zhenhua Chen, Lianyong Qiao, Gisela Helfer, Falong Lu, Chong Liu, Qing-Feng Wu Nature Communications 2021-04-20
Shuai Jin, Qiupeng Lin, Yingfeng Luo, Zixu Zhu, Guanwen Liu, Yunjia Li, Kunling Chen, Jin-Long Qiu and Caixia Gao Nature Biotechnology 2021-04-16
Fei Gao, Huijun Zhang, Wenjuan Zhang, Ning Wang, Shijia Zhang, Chengcai Chu, Cuimin Liu New Phytologist 2021-04-02
Qiupeng Lin, Shuai Jin, Yuan Zong, Hong Yu, Zixu Zhu, Guanwen Liu, Liquan Kou, Yanpeng Wang, Jin-Long Qiu, Jiayang Li & Caixia Gao Nature Biotechnology 2021-03-26
Pan Li, Zehua Wang, Sin Man Lam, Guanghou Shui Antioxidants 2021-03-24
Yuanyuan Xiong, Binbin Wu, Fei Du, Xiaolu Guo, Caihuan Tian, Jinrong Hu, Shouqin Lü, Mian Long, Lei Zhang, Ying Wang, Yuling Jiao Molecular Plant 2021-03-16
Weiwei Xue, Caixia Fan, Bing Chen, Yannan Zhao, Zhifeng Xiao, Jianwu Dai Stem Cells 2021-03-16
Xiaowei Wu, Yan Liang, Henbin Gao, Jiyao Wang, Yan Zhao, Lekai Hua, Yundong Yuan, Ahong Wang, Xiaohui Zhang, Jiafan Liu, Jie Zhou, Xiangbing Meng, Dahan Zhang, Shaoyang Lin, Xuehui Huang, Bin Han, Jiayang Li, Yonghong Wang Molecular Plant 2021-03-16
Luojiang Huang, Kai Hua, Ran Xu, Dali Zeng, Ruci Wang, Guojun Dong, Guozheng Zhang, Xueli Lu, Na Fang, Dekai Wang, Penggen Duan, Baolan Zhang, Zupei Liu, Na Li, Yuehua Luo, Qian Qian, Shanguo Yao, Yunhai Li The Plant Cell 2021-03-10
Yingga Wu, Baoguo Li, Li Li, Sharon E. Mitchell, Cara L. Green, Giuseppe D’Agostino, Guanlin Wang, Lu Wang, Min Li, Jianbo Li, Chaoqun Niu, Zengguang Jin, Anyongqi Wang, Yu Zheng, Alex Douglas, John R. Speakman Cell Metabolism 2021-03-05
Xiaozhen Huang, Shudong Chen, Weiping Li, Lingli Tang, Yueqin Zhang, Ning Yang, Yupan Zou, Xiawan Zhai, Nan Xiao, Wei Liu, Pilong Li and Cao Xu Nature Chemical Biology 2021-02-26
Caixia Gao Cell 2021-02-18
Hong Yu, Tao Lin, Xiangbing Meng, Huilong Du, Jingkun Zhang, GuifuLiu, Mingjiang Chen, Yanhui Jing, Liquan Kou, Xiuxiu Li, Qiang Gao, Yan Liang, Xiangdong Liu, Zhilan Fan, Yuntao Liang, Zhukuan Cheng, Mingsheng Chen, Zhixi Tian, Yonghong Wang, Chengcai Chu, Jianru Zuo, Jianmin Wan, Qian Qian, Bin Han, Andrea Zuccolo, Rod A. Wing, Caixia Gao, Chengzhi Liang, Jiayang Li Cell 2021-02-04
Kaixuan He, Xiaofeng Cao and Xian Deng Current Opinion in Plant Biology 2021-01-27
Hong Yu and Jiayang Li National Science Review 2021-01-22
共15页  12345下一页下5页尾页